Cenovnik usluga

01.10.2015. godine

Rešenjem Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike broj 338-00-00012/2015-09 od 01.10.2015. godine cene smeštaja u Gerontološkom centru Mataruška Banja od 01.10.2015. godine su :

KATEGORIJA CENA SMEŠTAJA
NEZAVISNI KORISNICI
JEDNOKREVETNA SOBA 28010.00 dinara
DVOKREVETNA SOBA 23342.00 dinara
POLUZAVISNI KORISNICI
JEDNOKREVETNA SOBA 30936.00 dinara
DVOKREVETNA SOBA 25780.00 dinara
ZAVISNI KORISNICI
JEDNOKREVETNA SOBA 41365.00 dinara
DVOKREVETNA SOBA 34471.00 dinara

Cene su date na dan 01.10.2015. godine, za važeći cenovnik, cene na dan Vašeg interesovanja molimo Vas pozovite na kontakt telefone.

Preuzmite cenovnik