Javne nabavke

Javne nabavke 2020 – plan

Javna nabavka – Namrirnice za prirpemanje hrane i pića JN07/2020 – konkursna dokumentacija – izmenjena konkursna dokumentacija

poziv za podnošenje ponuda – pojašnjenje u vezi sa potupkom JN 07/2020 – 04.05.2020. / 21.05.2020.

Javna nabavka – Unutrašnja stolarija – konkursna dokumentacija – poziv za podnošenje ponuda – 14.02.2020.

Javna nabavka – Gorivo – konkursna dokumentacija – poziv za podnošenje ponuda – 03.02.2020.

Javna nabavka – Nameštaj – konkursna dokumentacija – poziv za podnošenje ponuda – 28.01.2020.

Javna nabavka – Električna energija – konkursna dokumentacija – poziv za podnošenje ponuda – 24.01.2020.

 

 

 

Javne nabavke 2019 – plan

Javne nabavke 2019 – plan – izmena br 1.

Javne nabavke 2019 – plan – izmena br 2.

 

Javna nabavka 2019 – Rekonstrukcija doma – konkursna dokumentacija – poziv za podnošenje ponuda – (v.djoković 22.05.2019)

Javna nabavka 2019 – NAMIRNICE ZA PRIRPEMANJE HRANE I PIĆA – konkursna dokumentacija – poziv za podnošenje ponuda – (v.djoković 11.04.2019)

Javna nabavka 2019 – POSTELJINA, JASTUCI i PEŠKIRI – konkursna dokumentacija – poziv za podnošenje ponuda – (v.djoković 10.04.2019)

Javna nabavka 2019 – IZVODJENJE RADOVA NA FASADI SA TERMOIZOLACIJOM – konkursna dokumentacija izmenjena – obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda – (v.djoković 17.04.2019)

Javna nabavka 2019 – IZVODJENJE RADOVA NA FASADI SA TERMOIZOLACIJOM – konkursna dokumentacija – poziv za podnošenje ponuda – (v.djoković 22.03.2019)

Javna nabavka 2019 – NAMEŠTAJ ZA OPREMANJE SOBA – konkursna dokumentacija – poziv za podnošenje ponuda – (v.djoković 22.03.2019)

Javna nabavka 2019 – GORIVO ZA VOZILA – konkursna dokumentacija – konkursna dokumentacija izmena– poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka 2019 – MATERIJAL ZA HIGIJENU – konkursna dokumentacija – poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka 2019 – KUHINJSKO POSUDJE – poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka 2019 – BADE MANTILI I PIDZAME ZA KORISNIKE – poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka 2019 – SILOS ELEVATOR ZA PELET – konkursna dokumentacija – poziv za podnošenje ponuda

 

 

 

Izmena plana javnih nabavki – Septembar 2018

Izmena plana javnih nabavki – Avgust 2018

Javne nabavke 2018 – plan

Javne nabavke 2018 – odluka o usvajanju

Javna nabavka male vrednosti 08/2018 – PELET – konkursna dokumentacija – poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti 07/2018 – KOTAO NA PELET – konkursna dokumentacija – poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti 06/2018 – OPREMA ZA STACIONAR – konkursna dokumentacija – poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti 05/2018 – NAMIRNICE ZA PRIPREMANJE HRANE I PIĆA – dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti 01/2018 – UGALJ – zapisnik o otvaranju ponuda – zapisnik o stručnoj proceni

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE – Javna nabavka male vrednosti 05/2018 – NAMIRNICE ZA PRIPREMANJE HRANE I PIĆA – obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti 08/2018 – REKONSTRUKCIJA – dokumentacija

Javne nabavke 2017 – plan

Javne nabavke 2017 – odluka o usvajanju

Javna nabavka male vrednosti 01/2017 – GORIVO ZA VOZILA dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti 02/2017 – ELEKTRIČNA ENERGIJAdokumentacija

Javna nabavka male vrednosti 04/2017 – UGALJ – dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti 05/2017 – NAMIRNICE ZA PRIPREMANJE HRANE I PIĆAdokumentacija

Javna nabavka male vrednosti 06/2017 – MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆEdokumentacija – odluka o dodeli ugovora

Javne nabavke 2017 – plan – III izmena

Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2017. god III izmena

Javne nabavke 2017 – plan – IV izmena

Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2017. god IV izmena

JAVNE NABAVKE 2016

Red.br. Predmet nabavke Vrsta postupka Pokretanje postupka Zaključivanje ugovora Izvršenje ugovora Postupak
DOBRA
1.1.1 Materijal za saobraćaj javna nabavka male vrednosti- poziv za podnošenje ponuda 2/2016 3/2016 3/2017
1.1.2 Materijal za održavanje higijene javna nabavka male vrednosti – poziv za podnošenje ponuda 6/2016 6/2016 3/2017
Izmena broj 2 usvojena 27.06.2016. plan nabavki GCMB za 2016. god. od 01.02.2016. IZMENJEN
1.1.3 Električna energija otvoreni postupak – poziv za podnošenje ponuda 2/2016 3/2016 3/2017
1.1.4 Ugalj javna nabavka male vrednosti – poziv za podnošenje ponuda 4/2016 5/2016 3/2017
1.1.5 Namirnice za pripremanje hrane i pića otvoreni postupak- poziv za podnošenje ponuda 3/2016 4/2016 3/2017
Izmena broj 1 usvojena 15.3.2016. plan nabavki GCMB za 2016. god. od 01.02.2016. odluka o dodeli ugovora IZMENJEN
1.1.6 Materijal za posebne namene otvoreni postupak 4/2016 5/2016 3/2017
1.1.7 Medicinski i laboratorijski materijal javna nabavka male vrednosti 3/2016 4/2016 3/2017
1.1.8 Sanitetsko vozilo sa pratećom medicinskom opremom javna nabavka male vrednosti – poziv za podnošenje ponuda 11/2016 12/2016 1/2017
Izmena broj 4 usvojena 17.11.2016. plan nabavki GCMB za 2016. god. od 01.02.2016. DODAT
1.1.9 Medicinska oprema javna nabavka male vrednosti – poziv za podnošenje ponuda 11/2016 12/2016 1/2017
Izmena broj 4 usvojena 17.11.2016. plan nabavki GCMB za 2016. god. od 01.02.2016. DODAT
1.1.10 Pelet za ogrev javna nabavka male vrednosti-poziv za podnošenje ponuda 11/2016 12/2016 1/2017
Izmena broj 4 usvojena 17.11.2016. plan nabavki GCMB za 2016. god. od 01.02.2016. DODAT
USLUGE
1.2.1 Tekuće popravke i održavanje zgrade i objekta javna nabavka male vrednosti-poziv za podnošenje ponuda 9/2016 9/2016 3/2017
Izmena broj 2 usvojena 27.06.2016. plan nabavki GCMB za 2016. god. od 01.02.2016. IZMENJEN
Izmena broj 3 usvojena 25.08.2016. plan nabavki GCMB za 2016. god. od 01.02.2016. obrazloženje: preraspodela sredstava iz Budžeta RS IZMENJEN
Izmena broj 3 usvojena 4.10.2016. plan nabavki GCMB za 2016. god. od 01.02.2016. OBRISAN
1.2.2 Tekuće popravke i održavanje opreme javna nabavka male vrednosti-poziv za podnošenje ponuda 8/2016 8/2016 3/2017
Izmena broj 2 usvojena 27.06.2016. plan nabavki GCMB za 2016. god. od 01.02.2016. IZMENJEN
1.2.3 Zdravstvena zaštita po ugovoru javna nabavka male vrednosti 3/2016 4/2016 3/2017
RADOVI
1.3.1 Sanacija i rekonstrukcija terasa u sobama korisnika javna nabavka male vrednosti-poziv za podnošenje ponuda 12/2016 12/2016 3/2017
Izmena broj 5 usvojena 06.12.2016. plan nabavki GCMB za 2016. god. od 01.02.2016. DODAT
1.3.2 Rekonstrukcija kotlarnice i zamena kotla javna nabavka male vrednosti-poziv za podnošenje ponuda 12/2016 12/2016 3/2017
Izmena broj 5 usvojena 06.12.2016. plan nabavki GCMB za 2016. god. od 01.02.2016. DODAT

Preuzmite plan javnih nabavki za 2016. godinu

Izmene plana javnih nabavki sa obrazloženjem :

Izmena broj 1. usvojena 15.03.2016. – obrazloženje : rebalans plana javnih nabavki

Izmena broj 2. usvojena 27.06.2016. – obrazloženje : tehnička izmena plana javnih nabavki

Izmena broj 3. usvojena 25.08.2016. – obrazloženje : drugi rebalans finasijskog plana za 2016. godinu

Izmena broj 3. usvojena 04.10.2016. – obrazloženje : rebalans finansijskog plana

Izmena broj 4. usvojena 17.11.2016. – obrazloženje : plan nabavki GCMB za 2016. godinu od 01.02.2016.

Izmena broj 5. usvojena 06.12.2016. – obrazloženje : plan nabavki GCMB za 2016. godinu od 01.02.2016